Vilka är vi egentligen?

Kanske är det bara jag som genom yrket möter en mängd tester av olika sort och kvalité, och därmed är ganska luttrad vad det gäller både utformning resultat. I vilket fall så hamnade jag på en sida med en hel drös personlighetstester och valde att göra The big five.

På 70-talet kom två grupper av blandade akademiker oberoende av varandra fram till att alla personligheter kan kokas ner till fem primära kategorier och därav namnet “The big five”. Frågorna är därför tänkta att utröna hur testpersonen förhåller sig till de fem koncepten och sen ge ett snitsigt svar i procent. Nedan följer de fem kategorierna i en owikipediad översättning :

  • Öppenhet
  • Samvetsgrann
  • Tillmötesgående
  • Kommunikativ
  • Känslomässig stabilitet

Jag gjorde testet själv för att jag var så hejdlöst nyfiken, men egentligen är det tänkt att någon nära vän eller någon familjemedlem ska kryssa i rutorna och utvärdera. Testet visade därför inga större överraskningar, vilket jag säger i all ödmjukhet, även om testet inte framhåller ödmjukhet som ett av mina främsta drag.

perstest

 Det var ganska roande och svaren kan säkert säga något till dem som inte har för vana att ifrågasätta sig själva. Men att dra några slutsatser om någons personlighet enbart baserade på “big five”-test är förmodligen ytterst vanskligt.